Case oversigt

DommerFM skulle have en ny og responsiv hjemmeside, da den gamle hjemmeside var forældet. Løsningen blev en konvertering fra Drupal til WordPress.

Som det fremgår på deres hjemmeside, så er Dommerfuldmægtigforeningen en forening for medlemmer af Djøf, ansat ved Danmarks Domstole, og procesbevillingsnævnet – med undtagelse af dommere. Foreningen er stiftet i 1939, med det formål at styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer, samt varetage deres interesser.

De havde et ønske om at få en mere funktionel hjemmeside, da deres gamle Drupal løsning ikke længere var tidssvarende.
Vi vurderede at deres bedste option var at konvertere fra Drupal til WordPress, da det ville give dem en mere fleksibel og skalerbar løsning. Konverteringen til WordPress vil desuden gøre det nemmere at vedligeholde på sigt.

DommerFM er hostet via vores søsterselskab, MShost.

Teknologier brugt til projektet

Lyder vi som bureauet for dig?

Kontakt os angående dit projekt

Send os en email med spørgsmål. Du kan også sende os et billede eller en kravspefikation

- Eller ring på vores hovednummer 4345 4344

    Ved at bruge denne formular accepterer du opbevaring og håndtering af dine data på denne hjemmeside.