Mellem kl. 8:30 og kl. 15:30 er vi ALTID til at komme i kontakt med. Ring blot 4345 4344

Er du i tvivl, kan du læse her

Ejeroplysninger
Denne hjemmeside udbydes af:
Mediastyle ApS
Herstedvang 7A, 2. Th
2620 Albertslund
Telefon: +45 4345 4344
Email: hello@mediastyle.dk
CVR nr. 35528970
Vilkår for brug af websitet
1. Vilkår
Ved at få adgang til dette websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, alle gældende love og bestemmelser, og accepterer, at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning i Danmark. Hvis du ikke er enig i nogen af disse vilkår, er det ikke tilladt for dig at have adgang til dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende copyright og varemærkeret.
2. Brugslicens
Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på Mediastyle ApS’ hjemmeside til personlig, ikke-kommerciel, midlertidig visning. Dette er tildeling af en midlertidig licens og under denne licens må du ikke:
I.  Ændre eller kopiere materialerne
II.   Brug materialerne til ethvert kommercielt formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel)
III.    Forsøg på at dekompilere eller omvendt konstruere software, der findes på Mediastyle ApS’ websted
IV.   Fjerne ethvert ophavsret eller andre proprietære notater fra materialerne eller
V.  Overføre materialerne til en anden person eller “spejle” materialerne på en anden server.
Denne licens opsiges automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og kan opsiges af Mediastyle ApS til enhver tid.
Ved afslutningen af dit besøg på vores hjemmeside opsiges denne licens, og du skal du destruere alle downloadede materialer, du er i besiddelse af, uanset om det er i elektronisk eller trykt format.
3. Ansvarsfraskrivelse
Materialerne på Mediastyle ApS’ hjemmeside leveres “som det er”. Mediastyle ApS giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og afskriver og afviser alle andre garantier, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder.
Derudover garanterer Mediastyle ApS ikke, eller fremsætter nogen bemærkninger vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialet på vores hjemmeside eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på websteder, der er linket til vores hjemmeside.
4. Begrænsninger
Mediastyle ApS eller vores leverandører er under ingen omstændigheder ansvarlige for eventuelle skader (herunder uden begrænsning skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af driftsafbrydelser) som følge af brugen eller manglende evne til at anvende materialerne på Mediastyle ApS’ hjemmeside, selvom Mediastyle ApS er blevet mundtligt eller skriftligt underrettet om muligheden for en sådan skade.
5. Nøjagtighed af materialer
Materialerne på Mediastyle ApS’ hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl.
Mediastyle ApS garanterer ikke, at materiale på vores hjemmeside er korrekt, fuldstændigt eller aktuelt.
Mediastyle ApS kan til enhver tid foretage ændringer i materialet på vores hjemmeside uden varsel.
Mediastyle ApS forpligter sig ikke til at opdatere materialerne.
6. Links
Mediastyle ApS har ikke gennemgået alle de eksterne websteder vores hjemmeside linker til. Derfor er vi heller ikke ansvarlige for indholdet på et sådant websted.
Brug af et sådant link på vores hjemmeside er derfor på brugerens egen risiko.
7. Vilkår for brugsændringer
Mediastyle ApS kan til enhver tid uden forudgående varsel revidere disse brugsbetingelser på vores hjemmeside.
Ved brugen af vores hjemmeside accepterer du at være bundet af den nuværende version af disse brugsbetingelser.
8. Lovvalg
Eventuelle krav vedrørende Mediastyle ApS’ hjemmeside er underlagt lovgivningen i Danmark, uden hensyntagen til lovbestemmelser.
Privatlivspolitik
Dit privatliv er meget vigtigt for os!
Det er Mediastyle ApS’ politik at respektere dit privatliv om enhver information, vi måtte indsamle, mens vi driver vores hjemmeside.

Derfor har vi udviklet denne privatlivspolitik, så du kan forstå, hvordan vi indsamler, bruger, kommunikerer, afslører og ellers gør brug af personlige oplysninger.
Vi har beskrevet vores privatlivspolitik nedenfor.
I.  Vi indsamler personlige oplysninger med lovlige og relevante midler, og i givet fald med den pågældende persons viden og/eller samtykke.
II.   Før eller på det pågældende tidspunkt for indsamling af personlige oplysninger, vil vi identificere de formål, for hvilke der indsamles oplysninger.
III.    Vi indsamler og bruger personlige oplysninger udelukkende til at opfylde de formål, der er angivet af os, og til andre hjælpeformål, medmindre vi opnår samtykke fra den pågældende person eller som krævet i loven.
IV.   Personoplysninger skal være relevante for de formål, som de skal bruges til, og i det omfang det er nødvendigt for disse formål, skal være nøjagtige, fuldstændige og ajourførte.
V.  Vi beskytter personlige oplysninger ved hjælp af den fornødne sikkerhed, der er relevant for de formål, som de skal bruges til, og i det omfang det er nødvendigt.
Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.
Hvis du ønsker at få adgang til, få rettet eller slettet oplysninger om dig, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt.
Du har:
– Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
– Ret til berigtigelse (rettelse): Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
– Ret til sletning: Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
– Ret til begrænsning af behandling: Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
– Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.
– Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
– Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores anvendelse eller videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
– Ret til at få information om nye formål: Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, vi tidligere har oplyst over for dig, f.eks. i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.
– Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi ikke behandle oplysningerne fremover. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er sket forud for tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.
Cookiepolitik
Vores hjemmeside sætter nogle Cookies i din browser, som enten er i forhold til teknisk funktionalitet, en nødvendighed for hjemmesiden kører optimalt, eller til indsamling af anonym brugersporing og trafikmåling.
Vores hjemmeside anvender cookies inden for gældende lovgivning i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.
Tawk_ (3.part med Privacy Shield)
tawk.to er en live chat app, hvor man kan chatte med besøgende på en hjemmeside.
__tawkuuid (3.part med Privacy Shield)
tawk.to er en live chat app, hvor man kan chatte med besøgende på en hjemmeside.
TawkConnectionTime (3.part med Privacy Shield)
tawk.to er en live chat app, hvor man kan chatte med besøgende på en hjemmeside.
__cfduid (3.part med Privacy Shield)
CloudFlare CDN (Content Delivery Network) er til at cache det statiske indhold på siden.

__cfduid (3.part med Privacy Shield)
CloudFlare CDN (Content Delivery Network) er til at cache det statiske indhold på siden.
_lo_bn (3.part med Privacy Shield)
CloudFlare asynkron JavaScript loader som får sitet at loade hurtigere.
lo_session_in (3.part med Privacy Shield)
CloudFlare asynkron JavaScript loader som får sitet at loade hurtigere.
_ga (3.part med Privacy Shield)
Google Analytics tracking Cookie bruges til at lave websitemåling og konverteringssporing.
_gid (3.part med Privacy Shield)
Google Analytics tracking Cookie bruges til at lave websitemåling og konverteringssporing.
_gat (3.part med Privacy Shield)
Google Analytics tracking Cookie bruges til at lave websitemåling og konverteringssporing.
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
Se vejledning for sletning af cookies her: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.
Kontakt os venligst for yderligere spørgsmål.

Lyder vi som bureauet for dig?

Kontakt os angående dit projekt

Send os en email med spørgsmål. Du kan også sende os et billede eller en kravspefikation

- Eller ring på vores hovednummer 4345 4344

Ved at bruge denne formular accepterer du opbevaring og håndtering af dine data på denne hjemmeside.